Ngày 21-11-2022 (28-10-Nhâm Dần), Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam bảo cho Phật tử Hoài Yên (kỳ 65) tại Ba Thê, tỉnh An Giang.

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng:

“Hãy tự thắp đuốc mà đi
Hãy tự làm hải đảo
Hãy tự làm công việc của chính mình
Như Lai chỉ là bậc chỉ đường.”

Chúng ta may mắn sanh trong cuộc đời này được nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn như kim chỉ nam hướng dẫn nếp sống thánh thiện hiền nhân cho chúng ta. Có niềm tin vào Tam bảo sẽ giúp chúng ta đứng vững giữa vòng xoáy cuộc đời và hướng về đường thiện lành vững chải. Niềm tin Tam bảo là một ngôn từ đơn giản nhưng năng lực hết sức diệu kỳ. Có niềm tin Tam Bảo thì chúng ta sẽ có hướng đi trong cuộc đời. Niềm tin càng vững chắc thì lối đi càng rộng mở và ý chí nỗ lực càng thêm lớn mạnh.

Hiểu được ý nghĩa đó, gia đình Phật tử Hoài Yên với lòng kính tin Tam bảo, một lòng hướng thượng đã phụng Phật thỉnh Tăng thiết trí trang nghiêm ngôi Tam bảo tại tư gia để mỗi ngày hành trì tu tập.

Sau khi thiết trí xong, gia đình được quý Thầy trong nội tự hướng dẫn nghi thức an vị Phật.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức.

Hotline: 0344.16.2016

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ