Chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) đã trang nghiêm tổ chức Lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát vào ngày 28-3 (19-2 ÂL) với sự tham dự của các tín đồ, Phật tử.

Tại buổi lễ, chư Tăng bổn tự đã niêm hương bạch Phật, hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam bảo và đồng tụng kinh Phổ môn, lễ ngũ bách danh, phát nguyện tu tập theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Chiều cùng ngày, chùa Vạn Đức cũng tổ chức lễ quy y Tam bảo. Trước khi bắt đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức đã hướng dẫn đại chúng về nghi thức truyền giới, giảng lược ý nghĩa quy y Tam bảo, sau đó truyền trao tam quy và ngũ giới cho các thiện nam, tín nữ.

Dịp này, chùa cũng tổ chức lễ thế phát xuất gia cho 4 thiện nam sau khoảng thời gian tập sự, tu học tại chùa Vạn Đức.

Tin – ảnh: H.Như