Ngày 27-11-2022 (04-11-Nhâm Dần), Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam bảo cho Phật tử Quảng Xuân (kỳ 66) tại Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Trong bất kỳ sự nỗ lực nào của con người thì niềm tin đều đóng vai trò rất quan trọng. Người không có đủ niềm tin chân chính thì không có hướng đi tốt đẹp trong cuộc đời. Nếu người Phật tử không đủ niềm tin đối với Tam bảo sẽ nghi ngờ các giá trị về nhân cách đạo đức, chạy theo nhu cầu vật chất thái quá sẽ dễ dàng đánh mất đi niềm tin tâm linh của chính mình. Vì vậy, người cư sĩ Phật tử cần phải được thiết lập niềm tin đối với Tam bảo bởi chỉ có ánh sáng của Tam bảo mới đủ năng lực xua tan bóng tối vô minh mê mờ từ muôn kiếp, dập tắt tham ái do chấp ngã mà ra và dứt trừ được tất cả phiền não, khổ đau.

Hiểu được ý nghĩa đó, gia đình Phật tử Quảng Xuân với lòng kính tin Tam bảo, một lòng hướng thượng đã phụng Phật thỉnh Tăng thiết trí trang nghiêm ngôi Tam bảo tại tư gia để mỗi ngày hành trì tu tập.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức.

Hotline: 0344.16.2016

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ