Ngày 07/3/2021 (nhằm ngày 24/01 năm Tân Sửu), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam Bảo cho 2 gia đình (số 39,40) song thân của chú Nguyện Trí (tại Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), song thân của chú Nguyện Thành (tại Chợ Mới, tỉnh An Giang).


Ngôi bàn thờ Tam Bảo gia đình song thân chú Nguyện Trí


Ngôi bàn thờ Tam Bảo gia đình song thân chú Nguyện Thành

“Xuất gia là nhân duyên để cha mẹ vào trong Tam Bảo, cha mẹ được nghe học Phật Pháp, bỏ ác làm lành, giải thoát luân hồi. Cho dù ở thế gian, chúng ta cho cha mẹ ăn thật nhiều đi nữa thì cũng chỉ là nuôi mạng sống để tạo nghiệp, rồi trôi lăn trong luân hồi. Nhưng nếu chúng ta để cho cha mẹ hướng về nơi Tam Bảo, yêu quý con rồi đến với Tam Bảo. Cho dù cha mẹ chỉ khởi một niệm mảy may kính tin thì nhiều đời nhiều kiếp họ cũng được vào trong Tam Bảo, thực hành giáo Pháp, được giải thoát. Cho nên, người tu đạo xuất gia là người đưa lại nhân duyên tu tập giải thoát cho cha mẹ mình”.

Do đó, “Hiếu của người xuất gia đối với cha mẹ là đưa đến con đường giải thoát luân hồi cho cha mẹ, cao hơn rất nhiều lần so với hiếu của người tại gia là chỉ có cơm ăn, áo mặc”. Bằng việc làm hết thực, nhị vị Sa di Nguyện Trí, Nguyện Thành bắng hết tấm lòng và khả năng của mình thiết trí ngôi Tam bảo tại gia để tạo duyên lành cho song thần hằng ngày phụng thờ quy ngưỡng.

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa Thông tin tại chùa Vạn Đức.

ĐĐ Thích Nguyện Truyền – 09666.317.95

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ