Ngày 13/3/2021 (nhằm ngày 01/02 năm Tân Sửu), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam Bảo cho gia đình (số 41) Phật tử Lê Thị Khuê, pháp danh Ngọc Thắng tại Xa lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức.

Tịnh tín Tam bảo là nhân tố quan trọng cần phải thành tựu để làm nền tảng cho sự tu tập trong nhà Phật vì lòng tin chân chính sẽ biểu hiện qua sự tôn trọng và thực hành các chuẩn mực đạo đức, góp phần làm cho thiền môn hưng thạnh, Phật pháp trường tồn.

Người Phật tử cần làm gì để xây dựng niềm tịnh tín với Tam Bảo?

Nghe pháp và thực hành giáo pháp

Kinh Tăng Chi Bộ đức Phật dạy: Nghe pháp được năm điều lợi ích: “Được nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều đã được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tín”. Trên thế gian này, nghe pháp là một trong những phương tiện căn bản, dễ thực hiện và nhiều ưu điểm nhất. Phật pháp chính là giáo lý uyên áo, cao thượng và giải thoát được thuyết giảng từ bậc đại giác, từ biển lớn trí tuệ và từ bi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Do vậy, trong hành trình học Phật và tìm cầu chân lý, muốn có chánh kiến thì ngoài sự tư duy, học kinh luật luận, thì phải nghe nhiều pháp thoại vì pháp thoại chính là những lời đức Phật dạy được quý thầy truyền đạt bằng nhiều phương tiện và pháp môn khác nhau để đi cuối cùng là đưa đến sự giác ngộ và giải thoát. Ngay từ thời đức Phật còn tại thế, Kinh Phật dưới dạng văn bản chưa hình thành. Nghe Đức Phật hay chư Tăng thuyết pháp là những phương tiện tối ưu để học giáo lý.

Một số hình ảnh được ghi nhận:
Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa Thông tin tại chùa Vạn Đức.

ĐĐ Thích Nguyện Truyền – 09666.317.95

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ