Sáng ngày 13/10/2019 (nhằm ngày 15/09 Kỷ Hợi), Đạo tràng Vạn Đức đã diễn ra Lễ Truyền bát Quan trai giới định kỳ nửa tháng.

Chứng minh và truyền giới cho buổi lễ Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức đã quang lâm trao truyền giới pháp cho hơn 500 Phật tử phát tâm thọ trì.

Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm. Bát quan trai giới là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia. Trong thời gian tu hành ấy, thân, khẩu, ý của người thọ giới được hoàn toàn thanh tịnh, tuy chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng 24 giờ ấy còn quý báu hơn cả một đời của người không tu hành. Tuy lượng rất ít, mà phẩm lại nhiều vô cùng. Nó chỉ là giọt nước, nhưng là một giọt nước trong sạch hoàn toàn, cho nên nó còn quý hơn cả một ao nước đục bùn nhơ, nó chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, nhưng đó là viên ngọc Ma ni, nên nó còn quý hơn trăm ngàn châu báu khác.

Sau buổi Lễ Truyền giới, Đại đức Thích Hoằng Thường – Giáo thọ sư chùa Vạn Đức đã có buổi thuyết giảng về ý nghĩa và hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm nhân ngày vía Bồ tát 19/09 sắp đến.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Hoằng Thanh – Nguyện Đô