Chiều ngày 17/10/2019 (nhằm ngày 19.09 Kỷ Hợi), nhân dịp ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, chùa Vạn Đức trọng thể tổ chức lễ quy y dành cho những người con yêu mến đạo Phật và lễ xuất gia cho các Phật tử phát tâm Bồ đề, xuất trần thượng sĩ.

Tại buổi lễ, gần 500  giới tử đã phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Trước khi chính thức bắt đầu buổi lễ Đại đức Thích Hoằng Thường – Giáo Thọ sư chùa Vạn Đức đã giảng lược về ý nghĩa Quy Y Tam Bảo và hướng dẫn đại chúng nghi thức truyền giới.

Chính thức buổi lễ, Hòa Thượng Giới sư Thích Hoằng Thông đã cử hành nghi thức truyền trao tam quy, ngũ giới cho các giới tử. Từ đây, các giới tử đã chính thức trở thành người con của Đức Từ Phụ.

Sau lễ quy y là lễ thế phát xuất gia của 4 vị tịnh nhơn trẻ. Trải qua những tháng tập sự tại chùa Vạn Đức, duyên lành hội đủ, được sự cho phép của Hòa Thượng trụ trì cùng chư Tăng trú xứ, 4 nam Phật tử đã phát tâm dũng mãnh lìa bỏ cuộc sống phàm tục để quay về nương tựa nếp sống Thiền môn và tiếp nối mạng mạch Phật pháp.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: BVH – Ảnh: Hoằng Minh, Nguyện Trung