Chiều ngày 14/07/2020 (nhằm ngày 24/05 Canh Tý), chư hành giả An cư tại Trường hạ Chùa Vạn Đức (Q. Thủ Đức, Tp. HCM) cung đón bước chân an lạc của Hoà thượng Thích Thái Hoà – Giáo Thọ sư Luật viện chùa Huệ Nghiêm, Tp. HCM quang lâm chia sẻ về Đại cương Giới luật Phật giáo cho chư hành giả an cư tại Hạ trường chùa Vạn Đức.
Tại buổi thuyết giảng, Hoà thượng đã triển khai các định nghĩa căn bản về Giới luật, qua đó triển khai về 4 hạng người xuất gia để Đại chúng có sự nhận định xuất gia như thế nào là đúng với giới pháp. Đồng thời, Hoà thượng đã nhấn mạnh về Tam vô lậu học: Giới, Định, Huệ, giúp cho các hành giả tường tận sâu sắc hơn về pháp hành. Bằng kinh nghiệm thực tu, thực hành của Hoà thượng, những lời dạy của Ngài như nước pháp cam lồ rót vào thân tâm của mỗi hành giả. Với sự nhiếp chúng của Hoà thượng, Đại chúng như được tiếp thêm nguồn năng lượng tinh hoa từ giáo pháp của Đức Thế Tôn.

Buổi chia sẻ được truyền trực tuyến qua phương tiện mạng truyền thông, kết nối cho chư hành giả đang an cư tại chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) được thấm nhuần mưa pháp.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Tin,ảnh: BVHTT.CVĐ