Quá đường là tên gọi khác của chữ ăn cơm dành cho người xuất gia, nhân vì người xuất gia không ăn sau giờ ngọ ,chỉ ăn buổi buổi sáng và buổi trước ngọ, cho nên gọi là nhị thời Lâm trai.Trai là nói theo nghĩa rộng, chỉ cho thân tâm thanh tịnh, ngăn chặn sự lười biếng của thân tâm. Còn nói theo nghĩa hẹp là chỉ cho 8 pháp trai giới hoặc chỉ cho giới quá ngọ không ăn.


Duyên khởi cho việc không ăn quá ngọ là do buổi tối, nghe tiếng bát khua lên thì trong cổ của loài ngạ quỉ bốc cháy, không những không ăn uống được mà còn tăng thêm sự khống khổ. Vì lòng từ bi đối với loài ngạ quỉ cho nên ban đêm không ăn. Nghi trai quá đường trong Phật giáo không chỉ để ăn cơm ,mà là Phật sự, trước có cúng Phật, Thí thực, sau mới kết Trai. Trải qua một quá trình trang nghiêm và thanh tịnh.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Ảnh: BVHTT.CVĐ
Cre:chuahoiphuoc.net