Sáng ngày 31/10/2023 (nhằm ngày 17/09/Quý Mão), chùa Vạn Đức đã tổ chức lễ hội phóng sanh thường kỳ dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức cùng chư Tăng tại trú xứ tại đình Phú Long – Lái Thiêu.

Tại buổi lễ, nghi thức phóng sanh truyền thống được cử hành, những chú chim, đàn cá được khai thị Quy y Tam bảo, được đạo tràng hòa âm niệm Phật.

Sau thời kinh khoảng 30 phút, HT.Thích Hoằng Tri bắt đầu tiến hành làm lễ phóng sinh: “Hỡi các loài thủy tộc! Các ngươi do nhiều đời trước tạo nhiều nghiệp dữ nên nay mang thân cá chậu chim lồng. Nay nhờ chư tín chủ phát tâm mua về thiết lễ phóng sinh, vậy các ngươi hãy sám hối nghiệp cũ, quy y Tam Bảo để khi mãn báo thân này được làm người, gặp Tam Bảo, quy y tu hành cho đến ngày giải thoát”.

Nguyện đem công đức lành này cúng dường chúng sanh khắp mười phương pháp giới, tất cả loài vật hữu tình, vô tình chúng sinh được viên thành đạo quả.

 

Tin/Ảnh: Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức

.