Vào lúc 15h30 chủ nhật ngày 03/01/2021 (nhằm ngày 21/11 AL), đáp lại lời mời của chủ nhiệm lớp giáo lý, ĐĐ Thích Tâm Đức đã có bài pháp thoại chia sẻ Phật Pháp đến các học viên.

Với chủ đề “Tây Phương Cực Lạc là có thật”, Đại đức giảng sư đã giúp quý Phật tử hiểu thêm về sự thù thắng của cõi nước Tây Phương của Đức Phật A Mi Đà.

Từ đó, mọi người thêm tin vào Tam Bảo, cũng như chắc chắn rằng Tây Phương Cực Lạc là thế giới siêu hình nhưng chắc chắn hiện hữu.

Không gian thắm tình Đạo vị với không khí cởi mở, và sự gần gũi của Đại Đức giảng sư đã mang lại sự hoan hỷ cho toàn thể đạo tràng.