Tối 30-12 (17-11-Canh Tý), Tổ đình Vạn Đức (Thủ Đức, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra đêm hội hoa đăng mừng ngày Khánh đản Đức Từ Phụ A Mi Đà và cầu nguyện quốc thới dân an, Phật Pháp trường lưu, dịch bệnh tiêu trừ.

 

Vào lúc 18h30, toàn thể thiện nam tín nữ tập trung trước sân lễ cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm. Mở đầu buổi lễ, dưới sự chứng minh và hướng dẫn của chư tôn đức Tăng Ni, gần 1000 Phật tử hiện diện trong đêm hội, đem hết tâm thành kính niêm hương bạch Phật và trì tụng kinh A Mi Đà. Tiếp đó, toàn thể hội chúng, phủ phục trước tôn tượng Đức Phật A Mi Đà, xưng tán và đảnh lễ 48 lời nguyện, bằng tất cả sự cung kính ngưỡng vọng về Đấng Từ Phụ, hoà âm xướng niệm Thánh hiệu Đức Phật đượci vang lên trầm hùng, huyền diệu, như Ngài đang hiện hữu nơi đây.

Trong niềm kính tín và thành tâm đó, nghi thức truyền đăng được diễn ra long trọng và thiêng liêng, từng ngọn nến được thắp lên, truyền từ tôn tượng Đức Phật, đến chư tôn đức, rồi đến Phật tử, như sự dắt dìu và tiếp dẫn, như hạnh nguyện độ tha của Ngài đối với tất cả chúng sanh. Mỗi một ngọn nến, mỗi một ánh sáng là biểu trưng cho trí tuệ, là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho chúng sanh vượt mê tìm về bảo sở.

Được biết rằng, hơn 1000 ngọn nến được dùng trong buổi lễ, đều là nến điện tử, việc này mang nhiều ý nghĩa, trước hết là có thể tái sử dụng, từ đó hạn chế rác thải ra môi trường, thứ đến có thể nói những ngọn nến này sẽ lung linh và tinh khiết mãi cũng giống như tín-nguyện-hạnh của mỗi người con Phật không bị lung lay bởi bát phong của cuộc đời.

Kết thúc đêm hoa đăng cũng là khép lại khoá tu Phật thất tại chùa Vạn Đức, luân phiên niệm Phật, kinh hành và tĩnh toạ 24/24. Pháp hội hoàn mãn trong niềm hân hoan và hỷ lạc của toàn thể hội chúng.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ