Vào 9h30 sáng thứ 4, ngày 30/12/2020 (nhằm 17/11 Canh Tý), đáp lại lời mời của BTC Khoá tu Phật thất lần thứ 39 tại chùa Vạn Đức, Đại đức Thích Pháp Đăng – trụ trì chùa Huệ Viễn (Đồng Nai) đã đã có buổi pháp thoại đến các Phật tử.

Với chủ đề “Chánh Nhân Tịnh Nghiệp”, Thầy đã giúp hàng hậu học hiểu rõ hơn về Chánh Nhân Tịnh Nghiệp của Tam thế Chư Phật: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, Phụng sự sư trưởng, Từ tâm chẳng giết, Tu thập thiện nghiệp”, cõi Tây Phương Cực Lạc và những lời nguyện rộng lớn của Đức Phật A Mi Đà.

Đồng thời, bài pháp cũng chính là những lời sách tấn khai thị pháp môn niệm Phật đến toàn thể đạo tràng, củng cố niềm tin và tăng trưởng hạnh nguyện, giúp hành giả Tịnh độ tinh tấn trì danh niệm Phật, thành tựu lòng tin tu học.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin – ảnh: Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức