Tối ngày 29-12-2020 (nhằm 16-11-Canh Tý), tại chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) đã trang nghiêm diễn ra đêm hội hoa đăng mừng ngày kỷ niệm Đức Phật A Mi Đà.


Dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni và sự hiện diện của gần 500 Phật tử, đại chúng đã lắng lòng, thành kính niêm hương bạch Phật, tụng kinh A Mi Đà, đảnh lễ 48 lời đại nguyện, xưng tán hồng danh Phật

Tại đây, tinh thần truyền đăng tục diệm được tiếp nối thiêng liêng qua nghi thức truyền đăng. Từ ánh sáng của Đức Từ Phụ, chư Tăng đã thắp nên ngọn nến tiếp nối sứ mệnh của Như Lai, tiếp đó hàng trăm ngọn nến của quý Phật tử được thắp sáng, ánh nến lung linh toả rạng, hướng về chánh pháp, vô vàn những ánh sáng tinh khiết, an lành, trí tuệ dâng lên Đức Phật Mi Đà để tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính trước những hạnh nguyện cao đẹp của Ngài vì chúng sinh.

Được biết, sau đêm hoa đăng kỷ niệm Đức Từ Phụ, đại chúng chùa Vạn Linh sẽ kiết thất niệm Phật 7 ngày đêm, đại chúng luân phiên kinh hành, tịnh toạ trì danh niệm Phật 24/24.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Tin: Nguyện Truyền
Ảnh: Hoằng Nghĩa