Vào nmỗi chiều thứ 6 hàng tuần, các chú Sa di, Ngũ giới tại chùa Vạn Đức tham gia lớp học gia giáo do Đại đức Thích Pháp Đăng giảng dạy. Đây là lớp học định kỳ trong mùa An cư Kiết hạ. Ngoài buổi giảng của Đại đức còn có buổi giảng của quý Thầy Giáo thọ, là những vị Thầy lớn tuổi đạo trong chúng hướng dẫn cho các huynh đệ sơ cơ mới vào đạo.
Tại buổi học, Đại đức đã giảng dạy tác phẩm Truy Môn Cảnh Huấn nổi tiếng của các vị Tổ sư. Đây là một tác phẩm do công phu sâu xa nhiều đời của các bậc Cao tăng chân Tổ khác nhau biên soạn. Nội dung toàn sách nói lên sức học sâu rộng. Với lời lẽ ngắn gọn, câu văn giản dị mà nghĩa lý thì cùng khắp, có đủ kiến thức của bậc Đại Chánh nhãn, vì lòng thiết tha răn dạy chúng, đưa về cội nguồn.

Được biết, Thầy hướng dẫn giảng dạy tại lớp gia giáo vào mỗi chiều thứ 6 hàng tuần.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:Tin,ảnh: BVHTT.CVĐ