Sáng 18/07/2020 (nhằm ngày 28/06 Canh Tý), HT.Thích Minh Thông, Phó Ban Tăng sự TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Trụ trì chùa Huệ Nghiêm (Bình Tân) đã có chuyến thăm và sách tấn tại trường hạ chùa Vạn Đức (Thủ Đức) với thời pháp thoại “Sách tấn Giới luật”.

Mở đầu bài pháp thoại Hòa thượng đã sơ lược lại nguồn gốc và ý nghĩa của Giới luật. Tại đây, Hòa thượng cũng đã phân tích giới pháp mà Đức Phật đã đặt ra đối với các vị Tỳ kheo, đồng thời Hòa thượng dẫn dắt mối tương quan mật thiết giữa tu trì giới luật và hành trì pháp môn niệm Phật.

Hòa thượng nhấn mạnh: Nên gìn giữ giới luật đúng nghĩa để nuôi dưỡng đời sống phạm hạnh, bước lên quả vị giải thoát. Đồng thời, khai thị cho hành giả tu tập pháp môn niệm Phật cần phải củng cố niềm tin tuyệt đối vững chắc thì sự thành tựu đạt được rốt ráo.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin,ảnh:BVHTT.CVĐ