ht_thich_minh_canh_nguoiphattu_com.jpg

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh, thành viên HĐCM TƯ GHPGVN, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán nôm Huệ Quang, Viện chủ Tu viện Huệ Quang đã thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 13:30 ngày 11/10/2018 (nhằm ngày 03/09/Mậu Tuất), tại Tu viện Huệ Quang, số 116 đường Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú.Tp HCM.

Hòa thượng thượng Minh hạ Cảnh,thế danh Nguyễn Hữu Danh, sinh năm 1937, pháp danh Minh Cảnh, trụ trì Tu viện Huệ Quang, số 116 đường Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú,TP.Hồ Chí Minh, trụ thế 82 năm, 50 Hạ lạp. Hòa thượng là đệ tử của Cố Đãi lão HT Thích Trí Tịnh, huynh trưởng tông môn Đạo tràng Vạn Đức.

Thông tin từ môn đồ pháp phái, lễ nhập quan Hòa thượng tân viên tịch sẽ được cử hành vào lúc 6g ngày 12-10 (4-9-Mậu Tuất), kim quan Hòa thượng sẽ được tôn trí tại tu viện Huệ Quang.