Ngày 17-4-2022 (nhằm ngày 17-3-Nhâm Dần), pháp hội tụng kinh Pháp Hoa được diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng toạ Thích Hoằng Xưng, tri sự chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) tại tổ đình Phi Lai.

Pháp hội được diễn ra từ 4h sáng và kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày với sự tham gia của đông đảo Phật tử. Được biết đây là hoạt động tu học được duy trì định kỳ một tháng một lần.

Thượng tọa Thích Hoằng Xưng làm chủ lễ


Trong kinh Pháp Hoa cũng dạy một hạnh khiêm cung, nhẫn nhục qua hình ảnh Bồ Tát Tường Bất Khinh, gặp ai cũng cung kính chắp tay nói: “Tôi không dám khinh Ngài, vì trước sau Ngài cũng sẽ thành Phật”. Có người nghe sinh hoan hỷ, có người mắng nhiếc, nhưng Ngài vẫn giữ một tâm niệm khiêm nhường như thế. Vì ngài biết rõ, mọi người ai cũng có Phật tính và khả năng tu hành thành Phật. Tất cả chúng sinh, hoặc trong hiện tại hay vị lai, nếu đã từng một lần được nghe Kinh Pháp Hoa nhất định sẽ thành Phật.

Hình ảnh Bồ Tát Thường Bất Khinh giúp người tu hành dẹp bỏ được tâm ngã mạn trên đường tu. Nên Phật dạy, người trì Kinh Pháp Hoa, ví như người đào giếng trên cao nguyên, là việc làm vô cùng khó khăn, cao nguyên ví như đồng hoang sinh tử. Nước trên đó chỉ cho nguồn tâm thanh tịnh sẵn có nơi mỗi chúng sinh. Nhưng vì vô minh che lấp nên nguồn tâm ấy không hiển lộ. Như người có trí ra sức đào mãi, nhất định cũng đến phần đất ướt, cứ như vậy mãi cũng phải đến mạch nước ngầm, tức là thấy Đạo, đào tiếp cho đến khi nước phun lên là thể nhập Phật tính, là thành tựu Phật quả.

Một số hình ảnh được ghi nhận:Tin: Thanh Chi
Ảnh: Tín Bửu