Vào ngày 13-02-2019 (nhằm ngày 19-01-Kỷ Hợi), tại chùa Vạn Thành (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã trang nghiêm Khai kinh Pháp Hoa đầu năm do Hoà thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức (Thủ Đức, TP. HCM), Viện chủ chùa Vạn Thành chủ lễ.

Kinh Pháp Hoa được Đức Phật ví như hoa Linh Thoại đúng thời tiết mới nở, nghĩa là phải có đúng đối tượng tiếp nhận được, Phật mới có thể giảng dạy. Theo Trí Giả Đại sư, kinh Pháp Hoa được Phật chỉ dạy vào tám năm cuối cùng trên lộ trình thuyết pháp độ sanh. Vì là bộ kinh tổng kết cả một cuộc đời giáo hóa của Đức Phật, nên gọi là yếu chỉ. Tụng Pháp Hoa, chúng ta phải nhận ra điều vô cùng quan trọng này mà đem tất cả sinh mạng mình để thể nghiệm pháp Phật dạy trong kinh, mới có thể thâm nhập tri kiến Phật, chớ không thể diễn tả bằng lời nói suông được.

Nếu thấy nghe được kinh Pháp Hoa và chúng ta phát tâm tùy hỷ thì sẽ kết thành hạt nhân của quả vị Phật sau này. Nếu có niềm tin và làm theo lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa thì ở bất cứ nơi nào, từ địa ngục A tỳ cho đến trời Sắc Cứu cánh cũng được an lạc. Công đức của kinh Pháp Hoa không thể nào ca ngợi cho hết được. Suốt ngày tu, Hòa thượng Thích Hoằng Tri đã hướng dẫn đại chúng tụng Kinh xuyên suốt một ngày, được chia làm 3 thời, viên mãn trọn bộ quyển Kinh Pháp Hoa. Dịp này, quý Phật tử tại TP.HCM cũng đã trở về tham dự cùng Phật tử đạo tràng chùa Vạn Thành tụng kinh Pháp Hoa đầu năm, cầu nguyện sức khỏe và bình an cho gia đình.

Sau đây một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

Tin: Nguyện Truyền – Ảnh: Thanh Tiên