Sáng ngày 5/2/2021 (nhằm ngày 24/12 năm Canh Tý), tại bến đò Bình Quới đã diễn ra lễ phóng sanh thường kỳ của chùa Vạn Đức dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức, cùng chư Tôn đức tại trú xứ và sự tham gia của đông đảo quý thiện nam tín nữ.

Đạo Phật được xây dựng trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ là là hai chủng tử sanh ra Phật. Trong vô số pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sanh là dễ thực hành nhất để trưởng dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong Luận Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất.”

Việc phóng sanh theo tinh thần Phật giáo nhằm mục đích trưởng dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sanh. Nếu vừa giữ giới không sát sanh, ngăn ngừa việc ác, lại vừa phóng sanh, làm thêm việc thiện, thì phước đức và công đức gấp bội.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ