Theo kinh Đại A Mi Đà, về thời đức Phật Thế  Tự Tại Vương ra đời có một vị quốc vương tên  Kiều Thi Ca. Vua Kiều Thi Ca nghe Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi vua xuất gia làm vị tỳ kheo hiệu là Pháp Tạng, một hôm Ngài đảnh lễ Phật quỳ xuống chấp tay cầu Phật chứng minh và phát 48 lời nguyện. Do nguyện lực ấy sau này thành Phật hiệu A Mi Đà.

Lại theo kinh Bi Hoa, về đời vua Chuyển Luân Thánh Vương tên Vô Tránh Niệm có vị đại thần tên là Bảo Hải, vị này có người con tên là Bảo Tạng tướng tốt dị thường, sau xuất gia thành Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Một hôm vua Vô Tránh Niệm nghe Phật thuyết pháp liên phát tâm muốn cúng dường các món ăn uống, y phục cho đức Phật và đại chúng luôn luôn trong ba tháng. Vị đại thần Bảo Hải khuyên vua nên phát tâm bồ đề cầu đạo vô thượng.

Vua liền nguyện sau này  thành Phật sẽ làm giáo chủ một cảnh giới cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh để giáo hóa chúng sanh; vua Vô Tránh Niệm phát nguyện xong đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho vua sau này sẽ thành Phật hiệu là A Mi Đà và cõi nước của Ngài sẽ là cõi Cực Lạc Tây Phương. Vị đại thần Bảo Hải sau này cũng thành Phật tức là đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Hòa trong niềm hân hoan của bao người con Phật hướng đến ngày vía Đức Từ phụ A Mi Đà, giáo chủ cõi Tịnh độ Tây phương, ngày 22/12/2018 (nhằm 16/11/ Mậu Tuất) đạo tràng chùa Vạn Đức, Thủ Đức, TP HCM đã trọng thể tổ chức lễ hoa đăng kỷ niệm ngày vía đức Phật A Mi Đà.

Không khí trang nghiêm của buổi lễ vía Phật A Mi Đà.

Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Hoằng Tri – trụ trì chùa Vạn Đức cùng đông đảo Chư Tăng trú xứ. Trong buổi lễ đầy ý nghĩa này, hàng ngày ngọn nến đã được thắp lên Đức Từ phụ A Mi Đà. Đây không chỉ nhằm nhắc nhở những người con Phật nhớ đến công hạnh và nguyện lực của đức Phật A Mi Đà, mà còn mang ý nghĩa tăng trưởng lòng tin và chí nguyện vãng sanh của những người con Phật.

Hàng ngàn ánh nến được thắp lên.

Trong ánh sáng lung linh huyền diệu, thể hiện cho ánh sáng trí tuệ rạng ngời và tâm từ bi ấm áp. Chư vị hiện tiền tôn đức Tăng Ni và Phật tử đều giữ tâm thanh tịnh, chí thành chí kính cầu nguyện cho một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại: Hình vía Phật A Mi Đà