Sáng nay, mùng 8-4-Nhâm Dần (8-5-2022), tại chánh điện chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tắm Phật nhân ngày thiêng liêng kỷ niệm Đức Phật đản sinh.

Lễ Tắm Phật, còn gọi Mộc dục, là nghi lễ truyền thống trong Đại lễ Phật đản. Nghi lễ này phổ biến trong hầu hết các truyền thống Phật giáo, với ý nghĩa thể hiện lòng tôn kính của người con Phật dâng lên Đức Thế Tôn.

Kinh Phổ diệu thuật lại khung cảnh khi Thái tử Tất-đạt-đa đản sanh dưới gốc Vô ưu trong vườn Lâm-tỳ-ni, đại địa chấn động sáu cách, âm nhạc trỗi lên từ hư không, hương hoa rải xuống cúng dường. Các vị trời Đế thích, Phạm thiên giáng hạ mang theo hương hoa, lại có chín rồng từ trên trời phun nước xuống tắm rửa cho Ngài.

Lễ Tắm Phật được diễn ra trong tuần lễ niệm Phật thất định kỳ hằng năm tại chùa Vạn Đức. Tiếng niệm Phật tạm ngưng, chuông trồng Bát nhã được cử vang, đạo tràng đã thành kính dâng hương cử hành nghi thức lễ Tắm Phật trong niềm hoan hỷ. Sau đó, đại chúng tiếp tục khoá lễ niệm Phật đến hết ngày 10-4-Nhâm Dần.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Nguyện Truyền

  Ảnh: Cang Phan