Ngày 10-12-2023 (28-10-Qúy Mão), Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam bảo cho Phật tử Hoa Minh (kỳ 71) tại đường số 11, phường Tam Bình, TP. Thủ Đức. 

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức, Thủ Đức – một trong những tự viện tiên phong trong việc trợ duyên cho Phật tử tu tập tại gia bằng việc trao tặng bàn thờ Tam bảo chia sẻ: “Là Phật tử, chúng ta nên thường xuyên đến chùa tu tập, nghiên cứu học hỏi giáo lý của Đức Phật, nương theo sự chỉ dạy của quý thầy để hướng đến đời sống an vui. Tuy nhiên, bên cạnh việc quy tụ về chùa trong những dịp lễ, ngày trai, người Phật tử nên thiết trí trang nghiêm một ngôi Tam Bảo tại nhà để có nơi kính ngưỡng, tu tập. Từ ngôi Tam Bảo tại tư gia sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình có sự phát tâm tinh tấn tu tập, công phu thời khóa, lễ Phật mỗi ngày, đồng thời tạo duyên lành cho con cái quy hướng và duy trì nếp đạo truyền thống gia đình Phật tử.”

Hiểu được ý nghĩa đó, gia đình Phật tử Hoa Minh đã với lòng kính tin Tam bảo, một lòng hướng thượng đã phụng Phật thỉnh Tăng thiết trí trang nghiêm ngôi Tam bảo tại tư gia để mỗi ngày hành trì tu tập.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức.

Hotline: 09666.317.95

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ