Ngày 9-02-2023 (20-1-Qúy Mão), Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam bảo cho Phật tử Hạnh Duyên (kỳ 67) và Chơn Lạc Nghiệp (kỳ 68) tại ấp Phước Trung, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hình ảnh ngôi Tam bảo của Phật tử Hạnh Duyên tại tư gia

Hình ảnh ngôi Tam Bảo của Phật tử Chơn Lạc Nghiệp tại tư gia

“Phật hóa gia đình” là một chương trình ý nghĩa, mang tính nhân văn Phật giáo, là cơ sở đặt nền móng cho hàng Phật tử tại gia kính tin Tam Bảo. Đồng thời, tạo môi trường tu tập tại gia, giúp Phật tử nỗ lực nghiên cứu học tập, ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống gia đình và xã hội.

Hiểu được ý nghĩa đó, gia đình Phật tử Hạnh Duyên và Chơn Lạc Nghiệp đã với lòng kính tin Tam bảo, một lòng hướng thượng đã phụng Phật thỉnh Tăng thiết trí trang nghiêm ngôi Tam bảo tại tư gia để mỗi ngày hành trì tu tập. Sau khi thiết trí xong ngôi Tam bảo, Đại đức Thích Nguyện Truyền đã hướng dẫn gia đình thực hiện nghi thức an vị Phật.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức.

Hotline: 09666.317.95

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ