Ngày 26-02-2023 (07-02-Qúy Mão), Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam bảo cho Phật tử Thanh Chiếu (kỳ 69) tại đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP.Thủ Đức.

Ngôi Tam bảo trang nghiêm sau khi được thiết trí

Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Niềm tin là căn nguyên của đạo, là mẹ của mọi công đức, nuôi lớn hết thảy thiện pháp, đoạn trừ lưới nghi, đưa người vượt qua dòng nước ái dục, khai thị con đường tối thượng dẫn đến Niết-bàn”. Những dẫn chứng trên cho thấy niềm tin có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đạo Phật, là khởi điểm của tiến trình tu tập đạt đến giác ngộ.

Từ ý nghĩa đó, người Phật tử muốn tu học và thành tựu theo giáo lý Đức Phật nhằm xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc, bền vững cho bản thân, gia đình, xã hội trước hết cần phải có niềm tin vào Tam bảo. Đó là tin vào Đức Phật, tin vào những lời dạy của Phật (Pháp) và tin vào những tu sĩ thánh thiện của đạo Phật (Tăng). Đồng thời, dựa trên cơ sở niềm tin Tam bảo, Phật tử khơi dậy niềm tin vào chính mình (lòng tự tín).

Qúy Thầy hướng dẫn gia đình nghi thức an vị Phật

Hiểu được ý nghĩa đó, gia đình Phật tử Thanh Chiếu đã với lòng kính tin Tam bảo, một lòng hướng thượng đã phụng Phật thỉnh Tăng thiết trí trang nghiêm ngôi Tam bảo tại tư gia để mỗi ngày hành trì tu tập. Sau khi thiết trí xong ngôi Tam bảo, Đại đức Thích Hoằng Lĩnh đã hướng dẫn gia đình thực hiện nghi thức an vị Phật.

Một số hình ảnh được ghi nhận: 

 

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức.

Hotline: 09666.317.95

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ