Sáng ngày 16-01-2022 (nhằm ngày 14-12-Tân Sửu), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam Bảo cho gia đình (số 59) Phật tử Phượng tại đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức.

Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: “Niềm tin là mẹ sinh ra các công đức”. Bởi vì khi có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo Pháp của Ngài và tin chư Tăng là những người xuất gia theo Đức Phật cầu đạo giải thoát thì mới quy ngưỡng và tín thọ, thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn, của chư Tăng đưa đến thành tựu phạm hạnh, an lạc giải thoát. Cũng từ niềm tin mà tiếp thu được những lời dạy quý báu, để từ đó tích tập được các công đức, phước báu cho chính mình.

Giáo Pháp của Đức Phật như ngọn đèn sáng giúp chúng sinh thoát khỏi mọi sự khổ của sinh tử luân hồi, cho nên tất cả quý Phật tử, thiện nam, tín nữ khi vào trong biển Phật Pháp này phải tôi luyện cho mình được đức tin và làm cho đức tin ngày càng lớn mạnh, tín tâm ngày càng thuận thành, đầy đủ. Mà muốn như thế thì phải học Pháp. Chúng ta sở dĩ tin bất thoái cũng do mình học Pháp. Đã dứt tất cả các nghi ngờ rồi cho nên mình không còn nghi ngại gì nữa; muốn thế phải học Pháp, phải tìm hiểu Pháp. Chứ không thể nói, không học mà mình tin được đâu. Cho nên phải rèn bằng được đức tin này vì nó vô cùng quan trọng và rất cần thiết.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa Thông tin tại chùa Vạn Đức.

ĐĐ Thích Nguyện Truyền – 09666.317.95

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ