Nương theo lời dạy của Sư ông, quảng kết thiện duyên, hướng dẫn khuyến khích động viên quý nam nữ phật tử tại gia phát tâm quy hướng về Tam bảo, giữ gìn năm điều đạo đức, BVHTT.CVĐ đã đề ra chương trình “Phật hóa gia đình” dưới sự cố vấn chỉ dạy và chấp thuận của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức.

“Phật hóa gia đình” là một chương trình ý nghĩa, mang tính nhân văn Phật giáo, là cơ sở đặt nền móng cho hàng Phật tử tại gia kính tin Tam Bảo. Đồng thời, tạo môi trường tu tập tại gia, giúp Phật tử nỗ lực nghiên cứu học tập, ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống gia đình và xã hội.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Cúng dường bàn thờ Tam Bảo:

Nhằm giúp cho Phật tử tôn trí, thờ phượng Tam Bảo được trang nghiêm như pháp, BVHTT.CVĐ sẽ trực tiếp hướng dẫn trần thiết và cúng dường Bộ bàn thờ Tam Bảo, gồm tranh, tượng, vật dụng thờ cúng.

2. Lễ An vị Phật và Quy y Tam Bảo tại tư gia:

Sau khi tôn trí bàn thờ Tam Bảo được trang nghiêm, quý Thầy thành viên BVHTT.CVĐ sẽ hướng dẫn gia đình thiết lễ An vị Phật và đồng thời ghi danh các thành viên trong gia đình chưa quy y Tam Bảo, hướng dẫn gia đình sẽ vân tập trở về chùa tham dự Lễ Truyền Tam quy Ngũ giới vào 19/02 và 19/09 âm lịch hằng năm.

3. Phạm vi hoạt động:

Giao động trong bán kính 20 km. Tuy nhiên, gia đình Phật tử ở xa, BVHTT.CVĐ sẽ ghi nhận, khi nào được 3-5 gia đình chung một khu vực, Ban sẽ kết hợp tổ chức một chuyến đi để cho tiện lợi và tiết kiệm chi phí di chuyển.

Để được xét duyệt chương trình “Phật hóa Gia đình”, Phật tử và các thành viên trong gia đình Phật tử phải:

Có lòng kính tin Phật pháp. Phát tâm Quy y Tam Bảo.

Tham gia tu học và sinh hoạt các phật sự do chùa Vạn Đức đề ra.

Mỗi tháng, tối thiểu phải có 2 lần về chùa để tham dự khóa lễ sám hối, đọc kinh, tu Bát Quan trai giới, niệm Phật v.v…

Tu học và hành trì pháp môn niệm Phật theo Tông chỉ của Sư Ông Vạn Đức.

Đối với quý Phật tử ở xa, nỗ lực tinh tấn tu tập tại nhà hoặc có thể sắp xếp tham gia các khóa tu Phật thất định kỳ do chùa tổ chức.

HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

1. Nguyên tắc hoạt động:

– Ban Trần thiết không nhận tiền, quà của gia đình. Nếu gia đình phát tâm cúng dường quỹ hoạt động, hướng dẫn gia đình lên chùa cúng dường tại văn phòng.

– Nếu không may, khi đang tôn trí gặp phải chướng duyên của một ai đó trong gia đình, trên tinh thần hòa hợp các thành viên trong Ban phải lắng nghe và sau đó lấy ý kiến chỉ dạy của quý Thầy.

– Nếu gia đình đã có từng làm bàn thờ sẵn nhưng chưa được trang nghiêm đúng pháp, Ban Trần thiết sẽ phương tiện tận dụng và chỉnh sửa sao cho phù hợp, không được chấp nhất y chăng khuôn mẫu của mình mà gây phiền não cho gia quyến.

– Đối với các gia đình có nhu cầu thiết trí bàn thờ Tam Bảo sẽ làm đơn gửi về Văn phòng BVHTT.CVĐ theo biểu mẫu. Sau khi chư Tôn đức trong Ban Điều hành xét duyệt theo tiêu chuẩn của chương trình, Ban Điều Hành sẽ cho Ban Trần thiết đến tư gia khảo sát, hướng dẫn và thực thi.

2. Nguồn quỹ hoạt động:

– Nhận cúng dường phế liệu từ các gia đình Phật tử: kêu gọi quý Phật tử không vứt bỏ chai nhựa, vật dụng kim loại v.v… sau khi không dùng nữa, Phật tử có thể dành dụm lại và mang đến cúng dường. BVHTT.CVĐ sẽ nhận, tập kết, phân loại và mang đi đổi tịnh tài, số tịnh tài có được sẽ tích góp vào quỹ Phật hóa Gia đình.

– Nhận sự tùy hỷ phát tâm cúng dường từ các mạnh thường quân và quý Phật tử gần xa

Địa chỉ chùa Vạn Đức: 502 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

Số tài khoản: 0381000515745;

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Sang

Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Thủ Đức.

Nội dung chuyển khoản: hoan hỷ ghi rõ họ tên và nội dung chuyển khoản.

☎️Mọi thông tin hoặc thắc mắc xin liên hệ: 09666.317.95