Sáng ngày 8/07/2020 (nhằm ngày 18/05 Canh Tý) tại bến đò Bình Quới đã diễn ra lễ phóng sanh thường kỳ của chùa Vạn Đức dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức.

Trong kinh Phạm võng, Bồ Tát Giới sám văn có dạy: “Phật tử không được tự mình giết hại, dạy người giết hại, dùng phương tiện giết hại, tán thành việc giết hại, hoặc thấy người khác giết hại mà vui mừng tán thành.”

Chúng ta ai cũng biết tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu.

Hiểu được ý nghĩa này, chùa Vạn Đức tổ chức pháp hội phóng sanh định kỳ hằng tháng nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử gieo trồng hạt giống thiện.


Tại buổi lễ sáng nay, Hòa Thượng Thích Hoằng Tri đã dẫn dắt đại chúng tụng kinh, niệm Phật theo nghi thức phóng sanh của Đạo tràng và bắt đầu thả những chú cá về với thiên nhiên. 

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ