Sáng nay – ngày 09/11/2020 (nhằm ngày 24/09 năm Canh Tý) chùa Vạn Đức đã tổ chức pháp hội phóng sanh định kỳ tại bến đò Bình Quới dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức, chư Tôn đức tại trú xứ cùng với sự tham gia đông đảo quý Phật tử.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hoằng Tri đã dẫn dắt Phật tử tụng kinh, niệm Phật chú nguyện theo nghi thức truyền thống và bắt đầu thả những chú cá về với thiên nhiên trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Trong kinh Phạm võng, Bồ Tát Giới sám văn có dạy: “Phật tử không được tự mình giết hại, dạy người giết hại, dùng phương tiện giết hại, tán thành việc giết hại, hoặc thấy người khác giết hại mà vui mừng tán thành.”

Chúng ta ai cũng biết tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu.

Hiểu được ý nghĩa này, chùa Vạn Đức tổ chức pháp hội phóng sanh định kỳ 2 lần mỗi tháng nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử gieo trồng hạt giống thiện.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ