Thứ 4, ngày 4/11/2020 (nhằm ngày 19/09 năm Canh Tý), nhân ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, chùa Vạn Đức đã tổ chức lễ Phát nguyện Quy y Tam Bảo dành cho quý thiện nam, tín nữ gần xa yêu mến đạo Phật và lễ xuất gia cho các Phật tử phát tâm Bồ đề, xuất trần thượng sĩ.

Sau một thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, hiện tại tình hình cơ bản đã được kiểm soát, nhân dịp lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, chùa Vạn Đức tổ chức Lễ quy y Tam Bảo cho quý thiện nam tín nữ.


Trước khi chính thức bắt đầu buổi lễ Đại đức Thích Hoằng Thường – Giáo Thọ sư chùa Vạn Đức đã giảng lược về ý nghĩa Quy Y Tam Bảo và hướng dẫn đại chúng nghi thức truyền giới.

Buổi lễ Quy y Tam bảo được Hòa thượng Giới sư Thích Hoằng Thông làm chủ lễ, diễn ra trong không khí ấm cúng, trang nghiêm của toàn thể đạo tràng với sự tham gia của hơn 700 thiện nam, tín nữ.


Sau buổi lễ Quy Y 2 chú Phổ Quang, Phổ Minh sau thời gian tập sự tại chùa Vạn Đức Tây Ninh, được sự cho phép của Đại đức Thích Hoằng Tân – Trụ trì chùa Vạn Đức Tây Ninh, các chú được nương nơi đức hạnh của Hoà thượng Trụ trì chùa Vạn Đức thế phát xuất gia tu học.Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ