Chiều ngày 22-12-2021 (nhằm ngày 19-11-Tân Sửu), chùa Vạn Đức trọng thể tổ chức lễ phát nguyện Quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới dành cho những người con yêu mến đạo Phật.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chùa tổ chức lễ Quy y với hình thức chia ra từng đợt nhỏ, giới hạn số lượng 40-60 vị mỗi đợt.

Trước khi chính thức bắt đầu buổi lễ, Hoà thượng Trụ trì Thích Hoằng Tri đã hướng dẫn nghi thức Quy y.


Chính thức bắt đầu buổi lễ, sau khi được Hòa thượng Giới sư Thích Hoằng Thông truyền trao tam quy, ngũ giới, quý thiện nam, tín nữ có mặt trong ngày hôm nay đã chính thức trở thành người Phật tử chân chính của đức Thế Tôn.


Tiếp tục buổi lễ, Đại đức Thích Nguyện Truyền hướng dẫn và trao chứng điệp quy y.

Sau lễ Quy y quý Phật tử vân tập tại Thư viện đảnh lễ và nhận quà tặng khuyến tấn tu học từ Hoà thượng Trụ trì.

Lễ Quy y Tam bảo vào cuối năm Tân Sửu – 2021 tại chùa Vạn Đức còn 1 đợt: Đợt 3: 14h00, ngày 08 tháng 12 năm Tân Sửu (Thứ 7, ngày 08-01-2022) Quý thiện tín sẽ đăng ký bằng hình thức online và tham dự lễ quy y trực tiếp tại chùa vào ngày mình đã đăng ký. Sau đó, quý vị sẽ được Văn phòng gọi xác nhận và hướng dẫn những thông tin chi tiết.

Quý vị hữu duyên phát tâm xin đăng ký tại:

Link: https://forms.gle/Wmb7RwHJKcHFD6PX7

Mỗi vị chuẩn bị một file ảnh thẻ đình kèm trong biểu mẫu đăng ký và phải có mặt tham dự tại buổi lễ.

Một số hình ảnh được ghi nhận:






Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ