18h30 thứ 3, ngày 23/9/2020 (nhằm 07/8 AL), đáp lại lời mời của BTC Khoá tu Phật thất lần thứ 38 tại chùa Vạn Đức, Đại đức Thích Pháp Đăng – Trưởng BTS GHPGVN huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Huệ Viễn (Đồng Nai) đã có buổi pháp thoại đến các Phật tử với chủ đề “Gương hạnh Tổ Sư”.

Qua buổi pháp thoại của Thầy, quý Phật tử hiểu rõ hơn về công hạnh và đạo nghiệp của Tổ Huệ Viễn – Người được tôn xưng là vị Sơ Tổ Tịnh Độ tông, có công khởi xướng và giáo hoá chúng sanh hành trì pháp môn niệm Phật.

Pháp môn Tịnh độ là một trong muôn vàn pháp môn tu tập của giáo lý Phật đà. Chỉ cần niềm tin vững chắc, ước nguyện thành khẩn và nương theo giáo pháp thực hành thì nhất định sẽ được sự lợi ích sanh về thế giới Cực lạc.

Đức Phật dạy rằng: “Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-Bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là Niệm Phật. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.”

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ