4h30 sáng ngày 22/9/2020 (nhằm 6/8 AL), tại khoá tu Phật thất lần thứ 38, đạo tràng chùa Vạn Đức đã tổ chức đảnh lễ tưởng niệm Liên Tông Sơ Tổ – Huệ Viễn Đại sư. Chủ trì buổi lễ là Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức cùng sự tham gia của chư Tôn đức Tăng Ni trong đạo tràng và đông đảo quý thiện nam tín nữ.

Tịnh Độ Tông xuất xứ từ Ấn Độ, nhưng được đơm hoa kết trái ở Trung hoa do hoằng truyền của chư vị Tổ sư, điển hình là Ngài Huệ Viễn. Ngài là vị Tổ khai sáng và xiển dương giáo lý Tịnh độ. Hằng năm, cứ đến tháng 8 AL, nhiều tự viện trên khắp nước Việt Nam tổ chức các kỳ Phật thất tu tập dâng lên cúng dường Tổ sư.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ