Sáng ngày 21-3-2022 (nhằm ngày 19-2-2022), chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) đã tổ chức khóa tu Phật thất nhân tưởng niệm húy nhật của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014) với sự tham gia đông đảo của quý thiện nam tín nữ.

Thượng tọa Thích Hoằng Xưng, tri sự chùa Vạn Linh tham gia hướng dẫn khóa tu
Chư Tăng cùng Phật tử kinh hành niệm Phật

Nương theo chí nguyện của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, nhằm gieo tạo duyên lành cho hàng Phật tử tại gia có thời gian tu tập, quay về nương tựa Tam bảo, ươm hạt giống thiện pháp, trưởng dưỡng tâm Bồ đề, tín nguyện niệm Phật, chùa Vạn Linh đã tổ chức khoá tu Phật thất ngày đêm tu tập xưng niệm hồng danh Phật từ ngày 19-2 đến ngày 26-2 âm lịch.

Không khí trang nghiêm của khóa tu

Trong suốt 7 ngày tu tập, chư Tăng và Phật tử luân phiên kinh hành, tịnh toạ suốt 7 ngày đêm, chuyên trì niệm danh hiệu Đức Phật A Mi Đà, những bước chân kinh hành an trú trong tỉnh thức hiện tại.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Thanh Chi
Ảnh: chùa Vạn Linh