Chiều ngày 27-3, Hoà thượng Thích Huyền Diệu đã gọi đàm thăm hỏi Hoà thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức. Tại đây, Hoà thượng đã gửi lời vấn an và chúc lành đến chư tôn đức Tăng tại trú xứ, thăm hỏi quý Phật tử thâm tín đã kết nối tu tập trực tuyến với đạo tràng Việt Nam Phật Quốc tự.

Hoà thượng Thích Huyền Diệu đã gọi đàm thăm hỏi Hoà thượng Thích Hoằng Tri.

Hoà thượng đã có lời tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh trước thềm húy kỵ và chia sẻ thâm tình những mối nhân duyên được thăm hỏi, đảnh lễ Cố Đại lão Hoà thượng khi còn sanh tiền.

“Mặc dù, Đại lão Hoà thượng Vạn Đức không phải là Thầy Bổn sư của tôi, nhưng tôi quý kính Ngài như một bậc đạo sư tôn kính. Bộ kinh Pháp Hoa mà Ngài dịch đã đem đến nhiều lợi lạc cho bản thân tôi và cộng đồng Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Tôi rất quý kính và một lòng khuất phục đảnh lễ trước bậc Đại sư thông giáo Tam tạng Thánh điển…”, Hoà thượng cho biết.

Hoà thượng chia sẻ thâm tình những mối nhân duyên được gặp và đảnh lễ Cố Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh khi còn sanh tiền.
Đại chúng lắng nghe những chia sẻ của Hoà thượng Thích Huyền Diệu.

Hòa thượng Thích Huyền Diệu là Chủ tịch Hội đồng Phật giáo thế giới tại Ấn Độ và Nepal, là người đầu tiên xây chùa tại Lâm Tì Ni (Nơi Đức Phật đản sinh) và gây dựng phong trào cho 28 quốc gia xây chùa tại đây. Thầy cũng là người Việt Nam đầu tiên xây ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc tự tại Bồ Đề Đạo Tràng – Ấn Độ.

Tin: Nguyện Truyền

Ảnh: Trọng Hiếu