Nhân ngày kỷ niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm 19/9, sáng ngày 2-11 (19-9 Quý Mão), chùa Vạn Đức đã trang nghiêm tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho những người tín tâm có lòng hướng về chánh pháp của Đức Phật.

HT.Thích Hoằng Tri nêu ý nghĩa quy y, giải trình tam quy, ngũ giới.

Trước khi chính thức bắt đầu buổi lễ, Đại đức Thích Hoằng Thường đã giảng lược về ý nghĩa Quy Y Tam Bảo và hướng dẫn đại chúng nghi thức truyền giới.

Tiếp tục buổi lễ, Hòa thượng Giới sư Thích Hoằng Tri truyền trao tam quy, ngũ giới, quý thiện nam, tín nữ có mặt trong ngày hôm nay đã chính thức trở thành người Phật tử chân chính của đức Thế Tôn.

Sau khi phát nguyện Tam quy rồi, người Phật tử tự nguyện noi theo Phật, Pháp, Tăng để sống đời cao đẹp, trong lành và hiền thiện. Từ đó nương nhờ Tam bảo sống lúc nào, ở đâu, cũng lấy sự chân thật làm trọng, tín nghĩa làm quý, phước đức làm thước đo; và cố gắng xa dần sự tham lam, ích kỷ, ác độc, hận thù.

Hình ảnh được ghi nhận:

Tin/Ảnh: Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức