VĐO – Ngày 13-6, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) đã hướng dẫn đoàn Phật tử tại đạo tràng cúng dường các trường hạ tập trung tại TP.HCM.

Cúng dường trường hạ

Theo đó, đoàn đến thăm và cúng dường các trường hạ: chùa Ưu Đàm, chùa Huỳnh Kim, chùa Vạn Phước, chùa Huệ Nghiêm, chùa Long Bửu, pháp viện Minh Đăng Quang, Ni viện Phước Long, chùa Sùng Đức, chùa Kiều Đàm, chùa Từ Quang, chùa Tây Thiên, chùa Vạn Hạnh.

Tại các nơi đến, đoàn đã đảnh lễ Tam bảo, tác pháp cúng dường chư Tăng Ni trong mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2566. Tổng trị giá phẩm vật, tịnh tài cúng dường trường hạ hơn 500 triệu đồng.

Nguyện Tâm