Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người thể hiện lòng tri ân và báo ân. Mỗi một người Phật tử đều mang 4 ân nặng: Ân cha mẹ, ân quốc gia xã hội, ân tam bảo, ân chúng sanh.

Trong không khí rộn ràng của Vu lan thắng hội, Gia đình Phật tử Đức Minh trọng thể tổ chức lễ Báo ân nhằm dâng lên chư Phật và quý Thầy tấm lòng tri ân sâu sắc.

Bên cạnh đó, những tác phẩm nhạc kịch đặc sắc do chính huynh trưởng và đoàn sinh thể hiện đã mang tới cho người xem những giây phút lắng lòng, đầy xúc động suy ngẫm về công đức sinh thành của cha mẹ.

Thực ra, không chỉ là trong ngày Vu Lan chúng ta mới thể hiện tinh thần Vu Lan mà mỗi người phải có tinh thần Vu Lan trong suốt cuộc đời. Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm phải là cả ba trăm sáu mươi lăm ngày lễ Vu Lan trong tâm thức mỗi con người.

BVHTT-CVĐ