Vừa qua, ngày 25 – 26/6 ÂL (nhằm ngày 27 – 28/7/2019), Chùa Vạn Đức đã tổ chức chuyến cúng dường trường hạ tại Đồng Tháp – An Giang nhằm tạo điều kiện cho quý Phật tử hộ trì chư Tăng, Ni yên tâm tu học, đồng thời là cơ hội tu tạo phước điền đến quý thiện nam tín nữ.

Dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – trụ trì chùa Vạn Đức, 3h sáng 25/6 ÂL (nhằm ngày 27/7/2019), Đoàn Chư Tăng và Phật tử chùa Vạn Đức đã khởi hành bắt đầu chuyến thăm và cúng dường.

Đoàn khởi hành trực chỉ Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác (Tiền Giang). Sau khi ghé thăm, cúng dường và dùng điểm tâm tại đây, đoàn chia thành 6 nhóm.

Đoàn thăm và cúng dường tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác.

Nhóm 1 gồm các xe số 01, 02, 03, 04, 07 và toàn bộ xe nhỏ do Hòa thượng Trụ trì làm trưởng nhóm trực chỉ cúng dường Trường hạ chùa Cao Minh (Đồng Tháp). Sau đó xe lớn sẽ di chuyển cúng dường Trường hạ chùa Tây An (An Giang) và thẳng tiến về chùa Vạn Linh. Lượt về, nhóm 1 cúng dường xây dựng chùa Bình An (Long Xuyên), chùa Phổ Chiếu (Cái Tàu Thượng) và thẳng tiến về chùa Vạn Linh. Lượt về, nhóm ghé thăm và cúng dường chùa Vạn Phước (Lấp Vò, Đồng Tháp).

Nhóm 2 gồm các xe số 05, 06, 14, 15, 22 do Thầy Hoằng Thạnh làm trưởng nhóm cúng dường Trường hạ chùa Thanh Lương (Đồng Tháp), sau đó thẳng tiến về chùa Vạn Linh. Lượt về, nhóm cúng dường xây dựng chùa Linh Sơn của Thầy Hoằng Hiển ở Tịnh Biên, An Giang.

Nhóm 3 gồm các xe số 08, 09, 10, 11, 12 do Thầy Hoằng Lý làm trưởng nhóm cúng dường Trường hạ Thiền viện Sơn Thắng (Vĩnh Long) sau đó thẳng tiến về chùa Vạn Linh. Lượt về, nhóm cúng dường xây dựng chùa Vạn Thành (Lấp Vò, Đồng Tháp).

Nhóm 4 gồm các xe số 16, 17, 18, 19, 20 do Thầy Hoằng Đăng làm trưởng nhóm cúng dường Trường hạ chùa Đức Long (Đồng Tháp) sau đó thẳng tiến về chùa Vạn Linh dùng cơm trưa. Lượt về sẽ cúng dường xây dựng chùa Phước Lâm (Đồng Tháp).

Nhóm 5 gồm các xe số 21, 23, 24, 25, 31 do Thầy Hoằng Thạch làm trưởng nhóm cúng dường Trường hạ chùa Phước Huệ (Đồng Tháp) sau đó thẳng tiến về chùa Vạn Linh dùng cơm trưa. Lượt về, nhóm cúng dường xây dựng chùa Giác Châu (ở gần phà Cao Lãnh cũ, thuộc xã Tân Mỹ, Đồng Tháp).

Nhóm 6 gồm các xe số 26, 27, 28, 29, 30 do Thầy Hoằng Luật làm trưởng nhóm cúng dường Trường hạ chùa Hưng Thiền (Đồng Tháp) sau đó thẳng tiến về chùa Vạn Linh dùng cơm trưa. Lượt về cúng dường xây dựng chùa Khánh Hưng của Thầy Tánh Đức ở Tịnh Biên, An Giang.

Sau 2 ngày, hành trình cúng dường trường hạ Đồng Tháp – An Giang đã thành tựu viên mãn trong sự hoan hỷ của đạo tràng.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Ban văn hóa – thông tin chùa Vạn Đức