Ngày 12/9 (nhằm 25/07/Canh Tý), Chư Tăng Vạn Đức đã đảnh lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh (HĐCM), lãnh đạo GHPGVN TP.HCM.

Theo luật Phật chế, mỗi năm chư Tăng sẽ có 3 tháng an cư kiết hạ và lấy tuổi hạ đó làm tuổi đạo cho mình. Trong 3 tháng đó, chư Tăng cùng vân tập về một nơi để tu học, trau dồi Tam Vô Lậu Học. Cứ sau mỗi mùa hoa hạ, Chư Tăng Vạn Đức lại tổ chức viếng thăm, tạ pháp, khánh tuế chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh (HĐCM), lãnh đạo GHPGVN TP.HCM để bày tỏ sự tri ân sâu sắc.

Trong buổi viếng thăm, các quý Ngài cũng có vài lời pháp từ quý báu dành cho đạo tràng trên con đường tu học của mình. Theo lời Thầy dạy, dù đã mãn hạ nhưng Tăng Ni chúng ta cố gắng duy trì đời sống thanh tịnh của Tăng đoàn để tăng trưởng nội tâm, góp phần làm cho xã hội an lành.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ