Vào sáng ngày 4/8 AL(nhằm ngày 12/9/2018), tại chánh điện chùa Vạn Đức, đáp lại tâm cầu pháp của quý Phật tử, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Hoằng Tri đã có đôi lời pháp nhũ để củng cố niềm tin về pháp môn Tịnh độ trong thời gian diễn ra khóa Phật thất tại chùa Vạn Đức.

 

Qua đó, Thượng Tọa Trụ Trì đã nhắc lại mười tông chỉ pháp môn Tịnh Độ của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh:

  1. Tin sâu, nguyện thiết, chuyên niệm Nam Mô A Mi Đà Phật để cầu thoát ly sanh tử, vãng sanh Cực Lạc Thế Giới.
  2. Lấy giới luật làm căn bản, lấy Tứ Hoằng Thệ Nguyện làm bổn phận(chúng xuất gia thời trì giới xuất gia, chúng tại gia ít nhất phải đủ ngũ giới).
  3. Trong một ngày đêm phải thành thật tự nhận rằng mình đã chánh niệm chắc chắn ít nhất là một ngàn câu Nam Mô A Mi Đà Phật.
  4. Những huynh đệ ở gần nhau nên để ý khuyên răn về những việc đến, đi, xem coi, nói năng và sách tấn nhau đồng tinh tấn tu niệm.
  5. Hằng ngày phải kiểm soát lấy tư tưởng, hành vi của mình một cách ngay thẳng.
  6. Tự lập nguyện để sách tấn tùy theo tâm bệnh và những khuyết điểm cá nhân(như người quen nói chuyện tạp nhiều thì phải tịnh khẩu…)
  7. Phải thường xem Kinh sách và tìm đọc về pháp môn Tịnh độ cho được có một trình độ hiểu biết phổ thông và có thể chỉ dẫn người khác cùng hiểu, cùng thực hành.
  8. Phải gắng khuyên dạy, sách tấn những người gần và có duyên với mình đồng niệm Phật hoặc soạn những tài liệu về giáo lý Tịnh độ hay tùy sức gắng lo cho Kinh sách ấy được truyền bá lưu thông.
  9. Những huynh đệ ở gần phải giúp đỡ và hộ niệm lẫn nhau khi vị nào có bệnh hoạn hoặc bị tai nạn.
  10. Khi hay tin một huynh đệ nào quá cố, mỗi liên hữu phải có bổn phận hằng ngày hồi hướng cầu nguyện cho giác linh suốt trong bảy tuần thất.

 

Cũng nhờ những lời dạy quý báu của Thượng tọa Trụ Trì mà quý Phật tử đã hiểu hơn về kệ niệm Phật của Sư Ông Viện Chủ.

 

Sau một giờ đồng hồ được nghe và sống trong những lời giáo pháp quý báu của Thượng tọa Trụ trì Thích Hoằng Tri, chánh điện chùa Vạn Đức lại tiếp tục vang vọng tiếng niệm Phật của quý Thầy cùng đại chúng trong khóa tu Phật thất lần thứ 30.

 

Và sau đây là những hình ảnh được ghi lại.