Mỗi một câu chuyện về tiền thân, đức Bổn Sư kể lại cho chúng đệ tử trong kinh giáo được lưu truyền, đều là một bài học sâu sắc và quí giá cho những ai muốn làm người hiền thiện trong xã hội, hoặc phát đại tâm tu tập thành bậc thánh, bậc hiền…


Mỗi một câu chuyện về tiền thân, đức Bổn Sư kể lại cho chúng đệ tử trong kinh giáo được lưu truyền, đều là một bài học sâu sắc và quí giá cho những ai muốn làm người hiền thiện trong xã hội, hoặc phát đại tâm tu tập thành bậc thánh, bậc hiền. Nay xin được chia sẻ cùng với mọi người và cũng để cùng nhau suy ngẫm ý nghĩa trong câu chuyện mà đức Thế Tôn đã kể khi ngài còn tại thế.

Ngày xưa tại khu rừng nọ có con Sư tử tên là Kiên Thệ, lông ánh sắc vàng, sức mạnh địch hơn ngàn con. Mỗi lần Kiên Thệ rống lên làm vang động cả khu rừng, chim bay bị rớt xuống, và loài thú lẫn tránh thật xa vì khiếp sợ.

Trong rừng có một vị Sa môn rất oai nghi, thanh tịnh, hiền từ và vui vẻ, Sư tử thường đến gần để nghe tụng kinh giảng đạo. Lúc bấy giờ có một chàng thợ săn nghĩ rằng bộ lông Sư tử rất đẹp, ta có thể giết lột da dâng vua. Nhưng lại e sợ vì Sư tử là chúa các loài thú nên không thể dùng cung tên thường, hoặc sập bẫy đối với sức mạnh phi thường của Sư tử. Chỉ có cách giả dạng một vị Sa môn, ngồi dưới gốc cây dụ Sư tử đến gần và dùng tên độc bắn vào chỗ hiểm mới mong hạ sát được.

Nghĩ kế xong, người thợ săn liền cạo đầu, khoác áo thành một vị Sa môn ngồi dưới gốc cây. Quả nhiên Sư tử đến gần để nghe giảng pháp. Người thợ săn liền dùng tên tẩm thuốc độc bắn vào mắt Sư tử. Sư tử đau quá, rống ngược lên, muốn nhảy đến vồ chết vị Sa môn giả hiệu kia, nhưng lại nghĩ rằng: Người kia mặc áo cà sa tức là biểu hiện cho Đức Phật, nay ta sát hại không khó gì nhưng sợ phạm đến màu áo tượng trưng cho Đức Phật. Nghĩ vậy Sư tử bèn nuốt giận chịu đau và chịu chết chứ không đụng đến vị Sa môn vì sợ chạm đến hình dung Đức Phật.

Khi Kiên Thệ bị thuốc độc thấm chết, người thợ săn bèn lột da đem dâng vua.

Nhưng khi nghe thuật lại câu chuyện, nhà vua thấy được ác tâm tàn bạo của người thợ săn và cảm phục được tinh thần kính trọng Tam bảo của Sư tử Kiên Thệ vua ra lệnh chém người thợ săn và đem xác Sư tử làm lễ siêu táng như một vị Sa môn.

Sư tử Kiên Thệ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Qua câu chuyện, tôi cảm nhận rằng Đức Phật đã tích tập vô lượng thiện căn công đức, qua vô biên kiếp sống mới được viên mãn quả Toàn Giác sau này. Xã hội ngày nay rối ren, trong chốn thiền môn, bậc chân tu cũng lắm mà cũng không hiếm người giả tu không giữ gìn giới luật.

Người ngoài xã hội thì nhìn vào đó mà chê bai, hàng thiện tín trong đạo cũng lắc đầu ngán ngẫm. Riêng tôi được biết câu chuyện này chẳng dám sinh tâm bất kính với các vị tu hành dù giới hạnh có khiếm khuyết. Vì sao vậy? Vì điều đó nào mang lại lợi ích cho mình mà còn tổn giảm phước đức tự tâm. Một niệm bất kính sinh ra từ tâm lại được cất chứa trong tạng thức, chưa nói đến quả báo mai sau chỉ nói công phu tu hành bây giờ khi ngồi tĩnh tọa hoặc lúc nhiếp tâm niệm Phật, nó sẽ hiện ra trong tâm tưởng làm chướng ngại sự hành trì.

Mong mỏi các vị sơ cơ giống tôi, có tâm với việc giải thoát sinh tử, đọc qua truyện này cùng sanh chánh kiến mới có lợi cho mình và đạo.

Lời bàn thêm:

Đọc qua truyện ắt có vị sẽ suy nghĩ sư tử là loài súc sanh tính tàn nhẫn sao được như trong truyện. Nếu vậy nên tìm đọc về chú chó hachinko ở Nhật đã nổi tiếng khắp thế giới vì đợi chủ mình suốt 9 năm, 9 tháng, 15 ngày. Ngoài ra ở Việt Nam mình, xung quanh ta cũng không hiếm những chú chó vì thương chủ qua đời mà nhịn ăn đến chết. Chó còn như thế hà huống Sư tử tánh linh còn hơn thế. Nếu hiểu được loài vật có tánh linh như vậy thì càng hiểu về lời Phật dạy, chớ giết hại sinh mạng mà ăn thịt.

Lời Đức Phật nói ra

Chỉ một câu chuyện nhỏ

Ý nghĩa rất thâm sâu

Người muốn cầu lý đạo

Đạt được sự lợi ích

Phải chí tâm tín thành

Ngẫm kĩ lời Phật dạy

Y giáo vâng phụng hành

Tất đạt thành sở nguyện.

Chúc Điền