Ân đức của Sư ông cao vời vợi không gì có thể đền đáp được, chỉ mong rằng đại chúng cố gắng theo lời dạy của Sư ông mà tinh tấn tu tập, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, phóng sanh, làm lành lánh dữ, bỏ ác tùng thiện, căn lành tăng trưởng, làm việc thiện lành giúp ích cho đời, mang ánh sáng Phật Pháp đến mọi nơi…

Thơ rằng:

“Biển khổ mênh mông sóng cuộn trào

Thây trôi theo sóng hướng vào bờ

Có ai níu lấy thây nổi ấy

Sớm muộn cùng thây tắp bờ cao.”

(ĐLHT.Thích Trí Tịnh, cảm nghĩ giờ khai mạc hội nghị Phật giáo Việt Nam tháng 03 – Giáp Tý 1984).

Trước thềm húy kỵ Sư ông Vạn Đức, 28 tháng 2 năm Giáp Ngọ – 28 tháng 2 năm Đinh Dậu, chúng con thành kính đê đầu đánh lễ giác linh Ngài, một vị cao tăng chuyên hành trì pháp môn Tịnh độ thời hiện đại của nước nhà. Mỗi bước chân đi vào Tịnh độ của đại chúng, của hàng hậu học chúng con đâu đó còn hằng sâu những lời giáo huấn thân thương, mộc mạc, đơn sơ, dễ gần gũi mà đậm nhuần pháp vị.

Sư ông ơi! Chúng con những “gã cùng tử” gặp được “ông trưởng giả” giàu sang mà tâm trí còn cạn cợt, sợ sệt chưa lãnh hội được “của cải” giàu có mà “ông trưởng giả” ban cho. Thế nhưng, dù ở đâu, vị trí nào, xuất gia hay tại gia, tu sĩ hay cư sĩ, dù học ít hay học nhiều, dù nghèo khổ hay khốn khó chúng con cũng quyết “níu lấy thây nổi ấy” để cùng nhau “tắp bờ cao”.

Đơn giản lại dễ thực hành đó là lục tự “Nam-mô A Mi Đà Phật” mà Sư ông đã tâm huyết chỉ dạy rõ ràng trong bài “Kệ niệm Phật”. Bất cứ ở đâu, hễ bận làm việc thì thôi, còn khi rảnh rỗi là “mót” thời gian để niệm Phật. Nam-Mô A Mi Đà Phật, từ cửa khẩu phát ra, tai lắng nghe âm vang, ý tỉnh thức biết mình đang niệm Phật, câu Phật hiệu lan tỏa làm sản sinh “tế bào hỷ lạc” dập tắt những kiến hoặc, tư hoặc đang bập bùng đốt cháy tâm thức. Cảm niệm Sư ông đã chỉ dạy cho chúng con một phương tiện cứu cánh nhất, một con đường ngắn nhất đưa chúng sanh đến bến bờ an vui và giải thoát.

Ân đức của Sư ông cao vời vợi không gì có thể đền đáp được, chỉ mong rằng đại chúng cố gắng theo lời dạy của Sư ông mà tinh tấn tu tập, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, phóng sanh, làm lành lánh dữ, bỏ ác tùng thiện, căn lành tăng trưởng; làm việc thiện lành giúp ích cho đời, mang ánh sáng Phật Pháp đến mọi nơi… Đem tất cả những việc làm thiện trên để cúng dường Sư ông vậy.

Vạn Đức ngát hương sen

Vạn Linh hoa nở rộ

Vạn người muốn đến xem

Vạn biến A Mi Đà

Vạn sự được bình an.

Diệu Hằng