Sáng ngày 27-09-2018 (18-08-Mậu Tuất) Hòa thượng Thích Hoằng Thông, Thượng tọa Thích Hoằng Tri cùng chư Tăng chùa Vạn Đức đã đến Tu viện Huệ Quang (Q.Tân Phú) viếng thăm sức khỏe Hòa thượng Thích Minh Cảnh.

Từ xưa đến nay, trong chốn thiền môn, các bậc Trưởng lão cao Tăng luôn là tấm gương sáng, được hàng hậu học xem như mặt trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái cầu các nghiệp xấu tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp được thanh tịnh, tham lễ các bậc cao minh, để cầu vào cửa ngõ tam tụ, bỏ ác làm lành, tự tha lưỡng lợi. Quả thật, ở đâu có các bậc trưởng thượng thì ở đó Phật pháp được hưng long.

Hòa thượng Thích Minh Cảnh là bậc uy đức trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, là huynh trưởng của Tông môn Vạn Đức. Ngài là một nhà hoằng pháp lớn, dịch giả và tác gia nổi tiếng về Phật học. Hòa thượng năm nay đã được 82 tuổi, sức khỏe đã yếu nhưng Ngài vẫn luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đặc biệt là Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Tấm gương sáng tu học và đạo hạnh của Ngài luôn được hàng hậu thế soi chung ngõ hầu tinh tấn trên con đường tu tập và hoằng dương chánh pháp.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Nguyện Truyền