Ngày 13 – 15-9-2020 (nhằm 26 – 28-7 ÂL) vừa qua, chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội trì tụng Kinh Địa Tạng suốt 3 ngày đêm.

Pháp hội khai mạc dưới sự chủ trì của HT.Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Linh cùng chư Tôn đức Tăng tại trú xứ, chư Tôn đức Tăng, Ni trực thuộc Đạo tràng Vạn Linh và đông đảo Phật tử gần xa về tham dự. Pháp hội diễn ra xuyên suốt ngày đêm, chư Tăng tại trú xứ chia ca luân phiên hướng dẫn Phật tử trì tụng.

Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn nguyện là một trong những bộ kinh Bắc truyền nói về công đức, oai lực của Bồ tát Địa Tạng Vương. Từ vô lượng kiếp lâu xa về trước, Bồ tát Địa Tạng đã phát lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi nào địa ngục trống không, chúng sinh được độ thành Phật hết thì Ngài mới thành Phật.

Trước những lời nguyện cao quý của Bồ tát và lợi ích khi thực hành những lời dạy trong kinh Địa Tạng, chùa Vạn Linh đã thường xuyên tổ chức pháp hội trì tụng để chư Tăng, Ni và Phật tử khắp nơi hiểu được giá trị và hành trì, ngõ hầu đạt được lợi ích thiết thực cho mình và cho người.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ