Chủ nhật, ngày 20-03-2022 (18-2-Nhâm Dần), chùa Huệ Viễn (Thống Nhất, Đồng Nai) đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày cùng với sự tham gia đông đảo của quý thiện nam tín nữ.

Được biết đây là khóa tu định kỳ hàng tháng được duy trì tại chùa nhằm giúp cho quý Phật tử tiến tu tịnh nghiệp, vững bền trong giáo pháp và có được an vui trong giây phút hiện tại, buông xả những phiền não, vọng tưởng, trồng nhân Tịnh độ để được quả Tịnh độ.

Đại sư Tĩnh Am từng khuyến tấn: “Đừng thấy khó mà sợ hãi lùi bước, đừng cho dễ mà khinh thường, đừng ham mau mà không giữ được bền lâu, đừng lười nhác mà mất lòng dõng mãnh, đừng rụt rè mà giảm khí thế đang lên, đừng vì chần chờ mà hẹn nay, hẹn mai. Đừng tự cho mình ngu mà buông thả tất cả, đừng vì căn cơ chậm lụt mà mặc cảm rằng mình không được dự phần. Ví như trồng cây, trồng lâu thì rễ lần càng ăn sâu. Lại ví như mài dao, mài hoài thì dao cùn cũng phải bén. Đâu nên vì cạn mà không trồng, để mặc cho cây khô héo; hay vì cùn mà không mài, để mặc cho dao sét rỉ, thành vật vô dụng. Lại nữa, phải lấy Phật pháp làm roi giục, lấy bạn lành làm tay dắt. Vội mấy cũng không rời, trọn đời luôn bám chặt. Như vậy, không còn lo gì thối chuyển nữa.”

Tại khoá tu, ĐĐ.Thích Pháp Đăng, trụ trì chùa Huệ Viễn đã có thời pháp thoại khuyến tấn hành gia chuyên tu Tịnh độ.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

ĐĐ.Thích Pháp Đăng sách tấn đại chúng tu tập

Nghi thức tụng kinh A Mi Đà


Mỗi bước chân đi vào Tịnh độ

Các em thiếu nhi tham gia khoá tu niệm Phật, thành kính phúng tụng kinh chú

Tin, ảnh: chùa Huệ Viễn