Sáng ngày 21-3-2022 (nhằm ngày 19-2-Nhâm Dần), chùa Vạn Đức đã tổ chức pháp hội phóng sanh định kỳ hàng tháng dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức tại bến đò Bình Quới.

Đúng 5h30, cùng chư Tôn đức tại trú xứ và đông đảo quý thiện nam tín nữ đã tập trung tại bến đò, thực hiện nghi thức phóng sanh truyền thống.

Chúng ta ai cũng biết tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu.

Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tính Phật, đều có thể thành Phật.

Tin: Thanh Chi