Vào lúc 7h00’ sáng ngày 12/6/2019 (nhằm mùng 10/5 năm Kỷ Hợi), tại tịnh thất Pháp Nhẫn (phường Tam Phú, Quận  Thủ Đức), Ban Tổ chức lễ tang, tông phong Thiên Thai giáo quán tông, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm và cung tống kim quan cố NT.Thích Nữ Tắc Huỳnh  làm lễ trà tỳ nơi Đài hỏa táng Phúc An Viên, quận 9, TP.HCM. 

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận Thủ Đức, Tông phong  Thiên Thai giáo quán tông: Hòa thượng Thích Đạt Niệm, HT. Thích Nhựt Giác – Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) Quận Thủ Đức; HT. Thích Tắc  Lãnh  – Trưởng  BTS Phật giáo  quận, Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; HT. Thích Tắc  Phi  – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Tông phó Thiên Thai Giáo Quán; HT. Thích Tắc  Tấn – Trưởng BTS GHPGVN  Quận 7, Tông phó Thiên Thai Giáo Quán; HT. Thích Hoằng Tri –  Ủy viên BTS Phật giáo TP.HCM, Phó  ban Thường trực BTS GHPGVN  Quận Thủ Đức, Phó  ban Tổ chức lễ tang; TT. Thích Minh Truyền – Phó ban BTS GHPGVN quận, Phó ban Tổ chức; cùng chư Tôn đức Thường trực  BTS GHPGVN  Quận Thủ Đức và 12 ban chuyên  ngành; chư Tôn đức Ni trong quận, chư Tôn đức trong Tông phong Thiên Thai Giáo Quán cũng đồng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh

Tại lễ truy niệm, Ni trưởng Thích  Nữ Tắc Sen – Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN TP. HCM, Đặc trách Nghi lễ Phân ban Ni giới thành phố, Giáo phẩm Ni giới tông phong đã cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích Nữ Tắc Huỳnh.

Đại đức Thích Minh Nghi – MC điều phối chương trình

Ni trưởng Thích Nữ Tắc Sen – Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN TP. HCM, Đặc trách Nghi lễ Phân ban Ni giới thành phố, Giáo phẩm Ni giới tông phong đã cung tuyên tiểu sử

Môn đồ pháp quyến

Tiếp đến, Ni sư Thích Nữ An Hiển – đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm Tôn sư

Đại diện Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến, HT. Thích Hoằng Tri –  Ủy viên BTS Phật giáo TP.HCM, Phó  ban Thường trực BTS GHPGVN  Quận Thủ Đức, Phó  ban Tổ chức lễ tang đã dâng lời cảm tạ, tri ân chư Tôn Giáo phẩm BTS GHPGVN tại quận nhà đã đến viếng tang, tiễn đưa Giác linh cố Ni trưởng về cõi tịnh.

Trong không khí trầm mặc, trước Giác linh cố Ni trưởng, chư Tôn đức Giáo phẩm, BTS GHPGVN Quận Thủ Đức,  tông phong Thiên Thai Giáo Quán đã dâng hương tưởng niệm cố Ni trưởng. Bên cạnh đó, Hòa thượng Thích Đạt Niệm – Chứng minh BTS GHPGVN quận đã thực hiện nghi thức phất trần, cung tống kim quan cố Ni trưởng. Tại buổi lễ, môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, di ảnh, linh mô, y bát của cố Ni trưởng từ từ rời Giác linh đường, rời ngôi tịnh thất Pháp Nhẫn  từng gắn bó một đời tu tập, để đến nơi làm lễ trà tỳ với dòng người tiễn biệt của chư Tôn  đức Tăng Ni và quý Phật tử.

Chư Tôn đức Giáo phẩm dâng hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Nữ Tắc Huỳnh

Chư Tôn đức thực hiện nghi thức phất trần

Do niên cao lạp trưởng, NT.Thích Nữ Tắc Huỳnh – Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo Quận Thủ Đức, Giáo phẩm Ni giới Thiên Thai Giáo Quán tông, Trụ trì tịnh thất Pháp Nhẫn (Quận Thủ Đức) đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 9h04’, ngày 9/6/2019 (nhằm ngày mùng 7 tháng 5  năm Kỷ Hợi), tại tịnh thất Pháp Nhẫn (số 520, đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, TP.HCM). Trụ thế: 86 năm. Hạ lạp: 52 năm.

Sau lễ truy niệm, cung tống kim quan cố Ni trưởng trà tỳ tại Đài  hỏa táng Phúc An Viên, Quận 9. Xá lợi cố Ni trưởng sẽ nhập bảo tháp tại tịnh thất Pháp Nhẫn.

Tứ Diệu Đế

(Theo phatdaphambai.net)