Chiều ngày 26/09/2020 (nhằm 10/08 Canh Tý), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức, chư Tăng Vạn Đức đã trở về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu đảnh lễ khánh tuế chư Tôn túc tại Thiền viện.

Chư Tăng và các huynh đệ Lớp Gia giáo chùa Vạn Đức đã vấn an và đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ – Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm. Tiếp đó, đoàn đã kính cẩn dâng lời tác bạch khánh tuế Hòa thượng Thích Nhật Quang – Trưởng Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu.

Nhân đây, Hòa thượng đã có đôi lời sách tấn đến tất cả đại chúng tinh tấn trên con đường tu tập và phụng sự đạo pháp. Ngài đã hoài niệm lại công hạnh của Sư ông Vạn Đức từ đó nhắc nhở đại chúng tiến tu và vững bền trong đạo.

Tiếp nối sau đó, đoàn đã đến thăm Hòa thượng Thích Thông Hạnh – Phó Trụ trì Thiền viện Thường Chiếu. Nhân dịp này, chư Tăng và các huynh đệ Lớp Gia giáo đã đến tham quan, cúng dường Trường Trung cấp Phật học Trúc Lâm.

Chuyến đi mang đến nhiều ý nghĩa giá trị thiết thực và kết duyên lành cao thượng giải thoát đến quý Tôn túc Trưởng thượng, hàm dưỡng tâm hồn xuất sĩ qua pháp âm vi diệu từ quý Ngài.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ