Thứ 7 (ngày 18/7/2020 – nhằm 29/5 ÂL), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí hai ngôi Bàn thờ Tam Bảo cho gia đình số 9 (Phật tử Tường Hạnh).

Phật hóa gia đình là chương trình giáo dục nền tảng đạo đức của Phật giáo Việt Nam, nhằm hướng dẫn khuyến khích động viên quý nam nữ phật tử tại gia phát tâm quy hướng về Tam bảo, giữ gìn năm điều đạo đức, nỗ lực nghiên cứu học tập, ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống gia đình và xã hội; nhằm hoàn thiện chính mình, xây dựng gia đình hạnh phúc, kính trên nhường dưới, sống vui vẻ thuận thảo với nhau và dấn thân đóng góp lợi ích xã hội, hộ trì Tam bảo được phát triển, ổn định trong bền vững lâu dài.

Trong nhiều năm qua, chương trình sinh hoạt tu học của người phật tử tại gia ở các nơi ngày càng được phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Theo đường hướng phát triển này đồng thời nương theo lời dạy của Sư ông Thích Trí Tịnh, BVHTT.CVĐ đã đề ra chương trình “Phật hóa gia đình” dưới sự cố vấn chỉ dạy và chấp thuận của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức.Đến nay, chương trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: BVHTT.CVĐ